Socialt ansvar

Vi arbetar målinriktat för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsplats, så att vi kan erbjuda våra kunder den bästa servicen och den bästa lösningen. Arbetet borde vara kul och vi strävar efter att göra våra medarbetare redo att göra det lilla extra för att möta våra kunder med motivation, hjälpsamhet och kompetens.

En ansvarsfull partner

På ABENA tar vi vårt ansvar på allvar och vi har många initiativ för att säkerställa goda arbetsförhållanden för alla våra partners och leverantörer. Genom att välja ABENA som din framtida partner och leverantör säkerställer du en väl fungerande arbetsplats och partnerskap.

En inkluderande arbetsplats

På vårt huvudkontor i Danmark finns en "Flex-avdelning", där vi erbjuder arbete för personal som behöver arbeta under specilla förhållanden - permanent eller temporärt. Samtidigt är vi en del av ett officiellt, tvåårigt program som syftar till att integrera flyktingar på den danska arbetsmarknaden.

Våra tre kärnvärden – Tillit, Rättvisa och Samarbete – återspeglar vårt sätt att arbeta och vår vilja att skapa en positiv förändring för alla. De genomsyrar dagligen hur vi förhåller oss till både kollegor, kunder och leverantörer och vi arbetar målinriktat för att skapa och upprätthålla en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.   

SMETA-certifierade

Vår ackrediterade certifiering innebär att vi följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter och konventionen från Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

Att agera på ett socialt ansvarsfullt och rättvist sätt är viktiga pelare i vår egen produktion, vilket har lett till att vår produktionsanläggning i Danmark har uppnått SMETA-certifieringen – den ledande sociala certifieringsstandarden för produktionsanläggningar och organisationer över hela världen.

Globala åtaganden 

Det är viktigt för ABENA att våra partners följer samma standarder som vi gör och vi uppmuntrar våra leverantörer att agera på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi är stolta undertecknare av FN:s Global Compact (UNGC) och stöder Business Social Compliance Initiative (BSCI), en internationell organisation under Foreign Trade Association (FTA) som arbetar för förbättrade arbetsförhållanden. 

Varje år rapporterar vi resultaten av vårt arbete med socialt ansvar och miljöansvar till dessa organisationer.

FN:s Global Compact 

Sedan 2002 stöder vi FN:s Global Compact (UNGC), som bistår den privata sektorn i hanteringen av komplexa risker och möjligheter i miljö-, samhälls- och styrningsfrågor. 

Vi följer FN:s Global Compact och de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och det är viktigt för oss att våra samarbetspartners uppfyller samma krav som vi. Varje år slutför vi en statusrapport om vårt arbete, som publiceras offentligt på FN:s Global Compact webbplats.

Från och med 2020 har 85 % av våra leverantörer undertecknat vår uppförandekod, som bygger på FN:s Global Compact. 

BSCI

Vi strävar efter att främja handel och skapa sociala förbättringar i hela vår leveranskedja. Därför är vi medlemmar i amfori BSCI. Vi stöder och tillämpar amfori BSCI:s uppförandekod som tagits fram och regleras av FTA, och kräver att våra leverantörer uppfyller en lång lista med krav. 

Visselblåsare 

Vi tar vår sociala närvaro på allvar och hoppas att du gör detsamma. Därför ger vi våra medarbetare, affärspartners och andra med koppling till ABENA möjlighet att rapportera oetiska beteenden, till exempel ekonomiska brott, allvarliga brott mot arbetssäkerheten, fysiskt våld, hotfullt beteende eller sexuella trakasserier. 

Läs mer om vårt visselblåsarsystem och vår kod för etiskt uppförande här.
Visselblåsarsystem

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Hållbarhet och CSR på ABENA

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare. 

Läs mer

ABENA och miljön

Alla pratar om miljön – men vi har gjort det till vårt uppdrag att agera och göra allt vi kan för att värna om miljön. Varje aspekt av vår verksamhet granskas för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Med ABENA som partner gör du en insats för att bli snällare mot naturen – och det är en insats som du kan dokumentera.

Läs mer