ABENA Nova - Ett värdigt liv med inkontinens

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten och minskar arbetsbelastningen för vårdgivare. 

Allt eftersom den globala befolkningen över 60 år ökar är en av de största utmaningarna inom sjukvården att säkerställa högkvalitativ inkontinensvård. Inkontinensvård är tidskrävande och fysiskt krävande för vårdpersonalen. Inkontinens kan dessutom orsaka fysiskt obehag och försämrad livskvalitet för vårdtagaren.

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten för människor med inkontinens och minskar arbetsbelastningen för sjukvårdspersonalen. Tack vare den innovativa och unika bärbara sensortekniken ger ABENA Nova data att agera på i realtid för snabb och individanpassad inkontinensvård.

Inkontinens är en av de största utmaningarna inom sjukvården

Personlig inkontinensvård med digital teknik

ABENA Nova är en enkel lösning som kan göra stor skillnad. ABENA Novas inkontinensprodukt har inbyggda sensorer och ett anpassat clips som mäter fuktighetsnivån. Clipset överför information via Bluetooth och 4G-nätverk till WetSens Monitor-appen, som finns installerad på vårdpersonalens mobila enhet. Appen låter vårdpersonalen följa fuktighetsnivåerna och vidta snabba åtgärder när det är dags för byte.

Inkontinensprodukternas material och design är samma som på ABENAs övriga premiumprodukter för inkontinensvård. Produkten uppfyller även samma miljö- och hälsovårdscertifieringar, samt är certifierad med det nordiska miljömärket Svanen. Den enda skillnaden är de inbyggda sensorerna, som är så små att de inte på något sätt påverkar användarkomforten.

Så fungerar ABENA Nova

  1. Noggranna inbyggda sensorer: Vårdtagaren använder en ABENA Nova-inkontinensprodukt med inbyggda sensorer och ett litet avtagbart clips.
  2. Stabil infrastruktur: Data skickas till molnet oavsett hur den fysiska miljön och IT-systemet ser ut på vårdstället.
  3. Information att agera på i realtid: Vårdpersonalen meddelas (via mobilenhet) och vidtar åtgärder.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundtjänst

Vi är redo att hjälpa dig med dina frågor.​
Jag behöver hjälp

Kontakta en specialist

Om du behöver råd eller expertkunskap.
Jag behöver råd

Ny kund

Om du inte har ett konto hos oss, vänligen kontakta oss.
Ansök om konto

Nyhetsbrev

Registrera dig för att få råd, bra erbjudanden och mycket mer.
Registrera mig