Att förebygga urinlukt på vårdboenden och äldreboenden

Lukten av urin kan vara en oönskad bieffekt i de hem eller vårdboenden där inkontinens är en faktor. Att förebygga lukt är viktigt för både boendes och vårdpersonals livskvalitet. Ta reda på vad som orsakar urinlukt och hur bra inkontinensvård kan bidra till att förhindra oönskad lukt. 

När ett hem eller vårdboende luktar påverkar det alla som kommer in i byggnaden, inklusive besökare och släktingar, förutom att dessutom vara oönskat och kanske till och med pinsamt för den boende själv. Det skapar också en mindre trevlig arbetsmiljö för vårdpersonalen. I värsta fall resulterar det så småningom i färre besök från familjen och minskad vård. Tillsammans påverkar dessa faktorer livskvaliteten för både boende, patienter och vårdpersonal.

Förutom de omedelbara effekterna av oönskad lukt, som kan vara besvärande att leva och arbeta i, så är den kvardröjande lukten av urin i allmänhet ett symptom på att något annat är fel i utrymmet/anläggningen.

Trevlig miljö för alla

Att göra hemmet eller vårdboendet till en trevlig plats att bo, arbeta och besöka är viktigt. Genom att välja rätt inkontinensprodukter och ha tydliga rutiner för rengöring och hygien, men även för avfallshantering minskar risken för oönskad lukt på boendet.

Vad är orsakerna till oönskad lukt?

Det är normalt att känna en tillfällig illaluktande “vindpust”, som kan ske när ett rum passeras där någon får hjälp med byte och hygien, men konstant oönskad lukt indikerar ett underliggande problem. Orsaken till lukt har i allmänhet att göra med vård- och rengöringsrutinerna i ett hem eller vårdboende.

När de boende och sängkläder samt möbler generellt hålls rena och torra bör lukt inte vara ett problem. Det innebär i praktiken att spill och läckage snabbt bör tas om hand och att rätt kombination av inkontinensprodukter ska användas.

Om en boende upplever illaluktande urin bör de undersökas för underliggande hälsoskäl som kan orsaka lukten. 

Förebygga kontra avlägsna

Alla vårdboenden eller andra vårdinrättningar bör ha en strategi för att förebygga och avlägsna lukt. Denna strategi bör fokusera på att ta bort och förebygga luktkällor. Såvida fokus inte ligger på förebyggande åtgärder kommer lukten fortsätta att vara ett problem, och det kommer fortsätta förvärras.

Det finns många alternativ för att skapa en luktfri miljö. Till att börja med är det lämpligt att kontrollera befintliga rutiner för inkontinensvård. Att upprätthålla rengörings- och hygienrutiner samt tillämpa rutiner för inkontinensvård med helhetssyn är avgörande för att förebygga lukt.

Rengörings- och hygienrutiner

Desinfektions- och rengöringsmedel är den första försvarslinjen mot lukt. Om det finns problem med renlighet och hygien måste dessa hanteras först. Sedan kan åtgärder för att dölja lukten sättas in.

De flesta vårdboenden har upprättat rengörings- och hygienrutiner och -procedurer, men om lukt är ett problem kan det vara dags för en utvärdering av dessa rutiner och de berörda produkterna.

Neutralisering av lukt och luktförbättrare

Medan insatser kring lukt bör sikta på förebyggande åtgärder snarare än att dölja lukten, kan användning av produkter som neutraliserar lukten eller tillför god doft ändå vara en del av insatsen som görs på ett vårdboende för att bli av med oönskad lukt. All lukt kan ibland inte avlägsnas omedelbart genom rengöring och desinfektion, så produkter som kontrollerar lukten bör användas som ett verktyg i en övergripande luktstrategi.

Korrekt sop- och avfallshantering

När det gäller inkontinensprodukter eller urin-/avföringsläckage som kanske luktar, så är det första steget alltid att tvätta och städa rent samt slänga på korrekt sätt. Detta inkluderar använda inkontinensprodukter, bäddskydd, handskar och tvätt-/rengöringsprodukter. Enkel avfallshantering av avfall och förpackningar kan betraktas som en del av vårdrutinerna och som en del av urvalsprocessen vid val av nya rengörings-, avfallshanterings- eller inkontinensprodukter för din anläggning.

Bra vårdrutin för ett luktfritt hem

Korrekt användning av inkontinensprodukter är avgörande för att förhindra att oönskad lukt uppstår vid läckage.

Välja och använda rätt inkontinensprodukt

Att välja rätt kombination av inkontinensprodukter och tillämpa dem i inkontinensvårdens rutiner är en annan viktig faktor. Detta inkluderar att välja rätt storlek, typ och absorptionsnivå i den faktiska inkontinensprodukten samt tillhörande produkter som fixeringsbyxor och bäddskydd. Ett antal faktorer vägleder vid val av rätt inkontinensprodukt, som livsstil, kön och typ av inkontinens.

Att använda fel storlek, oavsett om den är för liten eller för stor, ökar risken för läckage. Det är viktigt att byta inkontinensprodukten ofta och efter behov, samt att följa fixeringsguider för att se till att produkten används på korrekt sätt.

Läs mer om hur du väljer rätt inkontinensprodukt.

Bäddskydd

Bäddskydd ger ett extra lager av säkerhet för enstaka läckage eller för patienter som rör sig mycket i sömnen, och är en billig metod för att skydda möbler som är dyra och svåra att ersätta om de skadas.

Använd bäddskydd och britsunderlägg för att förhindra skador och lukt. Avförings- och urinläckage på möbler eller sängkläder kan vara en källa till oönskad lukt om det inte rengörs noggrant och desinficeras. Om något skulle läcka på möblerna bör källan till lukten rengöras noggrant, ångrengöras eller bytas ut. Detta är dyrt när det gäller mer permanent inredning som möbler, madrasser och mattor, vilket gör bäddskydd till ett ekonomiskt val för extra skydd.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Läs mer

ABENA Nova - Ett värdigt liv med inkontinens

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten och minskar arbetsbelastningen för vårdgivare. 

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer

Din väg till miljövänlig rengöring

Ett miljövänligt rengöringsalternativ skyddar dig, din omgivning och miljön från onödig exponering av giftiga ämnen.

Läs mer