Våra åtaganden till 2030

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. 
Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.

ABENAs mål för hållbar utveckling

Till 2030 vill vi uppnå det här:

Hållbarhetsmål 7

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.
Läs mer om mål 7

Hållbarhetsmål 8

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 
Läs mer om mål 8

Hållbarhetsmål 12

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.. För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.
Läs mer om mål 12

Hållbarhetsmål 15 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen.
Läs mer om mål 15