Munskydd från ABENA

ABENA erbjuder medicinska munskydd för sjukvårdsmiljöer eller miljöer där det ställs höga hygienkrav. Alla våra munskydd är CE-märkta enligt 2017/745/MDR, vilket innebär att de är godkända som medicintekniska produkter. 

Uppförandekod för leverantörer 

ABENA har fastställt en policy för ansvarsfullt företagande för att stärka vårt arbete med att driva verksamheten på ett ekonomiskt, socialt ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Vi stödjer FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ för att främja allmänna sociala, miljömässiga och etiska principer. ABENA är också medlem i BSCI – en internationell organisation under FTA som arbetar för förbättrade arbetsförhållanden. 

Vår uppförandekod består av 11 områden som vi och våra leverantörer måste förbinda oss till och är en exakt översättning av BSCI:s uppförandekod som innehåller:

 • Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal 
 • Förbud mot diskriminering 
 • Skälig lön 
 • Skälig arbetstid 
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
 • Förbud mot barnarbete
 • Särskilt skydd för unga arbetstagare
 • Förbud mot otrygga anställningar 
 • Förbud mot tvångsarbete
 • Skydd av miljön 
 • Etiskt affärsbeteende 

Mer om munskydd

Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Förebygg infektioner inom sjukvården

Varje år drabbas mer än 4 miljoner människor i Europa av vårdrelaterade infektioner (VRI). Dessa infektioner är kostsamma, förlänger sjukhusvistelser och ökar risken för komplikationer, funktionshinder och antibiotikaresistens. 

Läs mer

Personlig hygien

Personlig hygien är en stor del i arbetet med att förebygga infektioner och minska smitta inom vården. Men vad är egentligen personlig hygien och hur skapar du rutiner som fungerar i vardagen?

Läs mer

God handhygien förebygger smittspridning

God handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning. 

Läs mer

Rätt handske för rätt ändamål

Med många olika typer av handskar på marknaden kan det vara en utmaning att välja rätt. Men det säkra, hållbara och hygieniska valet är att alltid se till att använda rätt handske för rätt uppgift.

Läs mer